DC-3 Vennerne OY-BPB
   Danish Dakota Friends   
 
 
Danmarks eneste flyvende DC-3
OY-BPB
English Deutsch

Velkommen hos DC-3 Vennerne og
Foreningen for Flyvende Museumsfly.
Vi vedligeholder og flyver med OY-BPB.

Som medlem er du med til at bevare flyet flyvende, og det betyder selvfølgelig også, at du selv har mulighed for at komme med på de mange spændende ture.
Seneste nyt

17.03.2020
Ord. generalforsamling udskudt
Bustur til ILA Berlin aflyst

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i januar
Flyveprogram
Online betaling
Kontingentbetaling
Indmeldelse
Vedtægter
Bestyrelse
Kontakt os
Flyet
Medlemsblad
Souvenir
Vore sponsorer
Driftsstøtte
Nyhedsmail
Lidt af hvert
Fotogalleri
Postkortsamling
Frimærker
Links
 
Til top
Danish Dakota Friends er bygget op omkring 2 foreninger
DC-3 Vennerne og Foreningen for Flyvende Museumsfly (FFFM)


DC-3 Vennerne
er brugerne af flyet. Vi står for planlæg-
ning og afvikling af de mange spændende flyveture i sommerhalvåret.
I vinterhalvåret arrangerer vi foredrag eller besøg på steder med relation til flyvning.
Turledere

 

 
Teknikere Foreningen for Flyvende Museumsfly
er den formelle ejer af vores DC-3 med registreringen OY-BPB.
Piloter og teknikere er samlet i denne forening. Vi varetager den operationelle drift af flyet og udfører eftersyn og den daglige vedligeholdelse.
Teknikere i gang med det
årlige eftersyn.Et kig ud til piloterne i cockpittet
- sådan som du selv kan opleve
det på en flyvetur.
Piloter

 

 
Vi flyver fra Roskilde Lufthavn, hvor OY-BPB kan ses i hele sommerhalvåret.