Home DC-3 Vennerne DC-3 Vennerne Home DC-3 Vennerne
Bidrag til driften af OY-BPB
Siden 1992 har vi holdt OY-BPB på vingerne. Det vil vi gerne gøre mange år endnu, så gi' os gerne en økonomisk håndsrækning. Tegn et medlemskab og bliv en del af os!

Hvis du ikke er interesseret i et medlemskab, kan du støtte os med et bidrag. Alle bidrag hjælper, små som store, og vi håber, at også DU vil være med til at sikre fremtiden for OY-BPB.

"Den Gamle Dame" er krævende i mange henseender, og det igangværende motorskift har gjort et meget stort indhug i vores kassebeholdning. I 2022 skal hun gennemgå det store, lovpligtige IRAN-eftersyn, som er meget bekosteligt.

Der er desværre også andre tunge udgiftsområder, hvor det er umuligt at skære ned. Det drejer sig om hangarleje, forsikringer, reservedele, lovpligtige eftersyn og uddannelse af piloter. Alt dette for at kunne tilbyde vores skattede medlemmer mulighed for at få luft under vingerne i et ægte veteranfly med den fantastiske lyd fra to stempelmotorer.

Oplysning om støtte-kontoen eller MobilePay-nummer fremgår af DC-3 Nyt eller fås ved mail til kasserer@dc3vennerne.dk

På forhånd tak for din støtte.
DC-3 Vennernes bestyrelse
 
Orientering om skattefradragsregler
Når du støtter DC-3 Vennerne, har du mulighed for at trække dit bidrag fra i skat.

Man kan maksimalt trække 17.200 kr. fra i 2022.

DC-3 Vennerne sørger for at indberette dit bidrag til Skat. For at kunne gøre dette, skal vi kende dit CPR-nr. - eller for firmaer, deres CVR-nr. Når DC-3 Vennerne har indberettet beløb og CPR-nr., vil beløbet fremgå på skatteårsopgørelsen for 2022
Testamente og arv
DC-3 Vennerne er fritaget for at betale boafgift til staten. Det betyder, at hvis du testamenterer et beløb til os, går det ubeskåret til OY-BPB.
 
Home DC-3 Vennerne Opdateret 04-02-2022 Til top